Usługa leasingu finansowego na sfinansowanie dostawy konfokalnego mikroskopu ramanowskiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie leasingu finansowego (z opcją wykupu) na sfinansowanie dostawy i instalacji konfokalnego mikroskopu ramanowskiego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii na kwotę netto 177 500,00 Euro. Po stronie nabywcy powstanie obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Dostawcą konfokalnego mikroskopu ramanowskiego jest: Quantum Design GmbH; Im Tiefen See 58; 64293 Darmstadt; Niemcy. Wykonawca ten został wybrany przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu przetargowym. Dokumentacja tego postępowania jest udostępniona do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego pod poniższym linkiem:
https://bip.port.org.pl/przetarg/po-271-15-2020-dostawa-i-instalacja-konfokalnego-mikroskopu-ramanowskiego/
Leasingodawca będzie zobowiązany do zaakceptowania i stosowania postanowień umowy, którą Zamawiający zawrze z dostawcą konfokalnego mikroskopu ramanowskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone
w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz
w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 11:00


» Location

Stabłowicka 147
Wrocław 54-066
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Leasing

» Buyer data

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Stabłowicka 147
Wrocław 54-066
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in