Dostawa książek, w tym podręczników i poradników metodycznych oraz pomocy dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek, w tym podręczników i poradników metodycznych oraz pomocy dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
Zamówienie podzielone jest na trzy części (pakiety):

Pakiet 1 – dostawa książek.
Pakiet obejmuje zestaw 24 książek (tytułów), po 1 egzemplarzu z każdego tytułu, zgodnie z formularzem cenowym dla pakietu 1 stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie dotyczy wersji drukowanych.

Pakiet 2 – dostawa książek – podręczników i poradników metodycznych.
Pakiet obejmuje zestaw 27 książek (tytułów), po 1 egzemplarzu z każdego tytułu, zgodnie z formularzem cenowym dla pakietu 2 stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie dotyczy wersji drukowanych.

Pakiet 3 – dostawa materiałów dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki.
Pakiet obejmuje 14 zestawów w ilościach wskazanych w formularzu cenowym dla pakietu 3 stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Books, magazines, educational publications

» Buyer data

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in