Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orzeszkowo

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Orzeszkowie.
2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 12:00


» Location

Orzeszkowo 25
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie
Orzeszkowo 25
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in