Zegrze. Modernizacja sieci i infrastruktury teleinformatycznej - dokumentacja projektowa.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, obejmujących modernizację sieci i infrastruktury teleinformatycznej w m. Zegrze. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.08.2020 | 11:00


» Location

Żwirki i Wigury 9/13
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Żwirki i Wigury 9/13
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in