Roboty remontowe dróg gminnych – 7 zadań

» Notice description

1 Zadanie: Remont odcinka drogi gminnej na działkach nr 14/2 i 14/3 w Ropicy Polskiej – II etap
 wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-63 mm grub. 10 cm – 294 m2
 wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 930 m2
 umocnienie istniejącego rowu korytkami betonowymi 35 x 35 – 85 mb
 wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. 5 cm po uwałowaniu – 190 m2


2 Zadanie: Remont odcinka drogi gminnej „Kopalnia” w Ropicy Polskiej – II etap

 wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 322 m2
 korytowanie na poszerzeniu jezdni grub. 50 cm – 22,5 m2
 wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 0-63 mm grub. warstwy po uwałowaniu 45 cm – 15 m2
 rozbiórka betonowej ścianki na przepuście (skucie) – 0,15 m3
 malowanie linii P-4 – 7 mb


3 Zadanie: Remont odcinka drogi gminnej 270643K „Niklówka” w Zagórzanach

 wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 435 m2
 wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. 5 cm – 110 m2


4 Zadanie: Remont odcinka drogi gminnej 270626K „Nadjazie” w Szymbarku – II etap

 korytowanie mechaniczne na poszerzeniach jezdni na głębokość 50 cm urobek na odkład – 110 m2
 formowanie nasypów – 50 m3
 wykonanie podbudowy z tłucznia z zaklinowaniem klińcem na poszerzeniu grub. 50 cm po uwałowaniu – 110 m2
 wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej grub. 30 cm po uwałowaniu – 50 m2
 wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 510 m2
 wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. 5 cm – 130 m2


5 Zadanie: Remont parkingu koło WDK w Dominikowicach – II etap

 demontaż krawężnika typu ulicznego – 2 mb
 usunięcie warstwy tłucznia grub. 7 cm z ponownym wykorzystaniem jako dolna warstwa podbudowy – 170 m2
 wykonanie koryta na głębokość 30 cm z odwozem urobku do 5 km – 180 m2
 wykonanie podbudowy tłuczniowej 31,5 mm – 63 mm z zaklinowaniem klińcem 5-30 mm grub. warstwy po uwałowaniu 20 cm – 180 m2
 wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 180 m2
 wykonanie obrzeża betonowego 30x8 na ławie cementowej – 5 mb

6 Zadanie: Remont drogi gminnej na działkach nr 361/1 i 362/1 w Kobylance

 mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni – 562 m2
 wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem frakcji 5-31,5 mm grub. warstwy po uwałowaniu 7 cm – 562 m2
 regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej – 1 szt.
 wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 562 m2

7 Zadanie: przebudowa odcinka drogi gminnej nr 270589K „Kozica” w Stróżówce

 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką klińcowo-tłuczniową frakcji 0-63 mm grub. warstwy po uwałowaniu 10 cm – 2180 m2
 Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm – 1681 m2
 Wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. 5 cm – 550 m2
 Ułożenie krawężnika ulicznego na ławie cementowej – 4 mb
 Montaż znaku małego A-7 na podkładzie ocynk z folii I generacji na słupku stalowym Ø60 dł. 3500 – 1 szt.
 Montaż znaków mini D-1 na podkładzie ocynk z folii I generacji na słupku stalowym Ø60 dł. 3500 – 2 szt.
 Montaż znaków małych B-33 „40” na podkładzie ocynk z folii I generacji na słupku stalowym Ø60 dł. 3500 – 2 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 09:00


» Location

ul. 11 Listopada 2
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy Gorlice
ul. 11 Listopada 2
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in