Zakup ratalny narzędzi chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów szpitalnych

» Notice description

Zakup ratalny narzędzi chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów szpitalnych w ilościach i asortymencie wskazanych w „Formularzach asortymentowo – cenowych” zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Narzędzia stanowiące przedmiot dostawy będą dostarczone do siedziby Zamawiającego 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40 oraz 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 09:00


» Location

Szpitalna 40
Czeladź 41-250
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 40
Czeladź 41-250
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in