Dostawa różnych wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.. Przedmiot zamówienia został podzielony na 35 pakietów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Szamarzewskiego 62
Poznań 60-569
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ
ul. Szamarzewskiego 62
Poznań 60-569
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in