Dostawa wyposażenia Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa wyposażenia dla Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej, Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie, z podziałem na części, według ilości i specyfikacji technicznej określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach, w skład którego wchodzi również załącznik nr 1a, tj. rysunek pomocniczy dla części II zamówienia – meble kuchenne robione na wymiar) oraz w załącznikach nr 3a do SIWZ (formularze cenowe – 3a.1., 3a.2., 3a.3. i 3a.4.)

Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części (zadania):
Część 1 zamówienia: wyposażenie meblowe.
Część 2 zamówienia: wyposażenie aneksu kuchennego.
Część 3 zamówienia: wyposażenie w meble medyczne.
Część 4 zamówienia: wyposażenie w sprzęt elektroniczny i gospodarstwa domowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych jego częściach, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w skład, którego wchodzi również załącznik nr 1a, tj. rysunek pomocniczy dla części II zamówienia – meble kuchenne robione na wymiar.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 10:00


» Location

Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Small household appliances
  • Large household appliances

» Buyer data

SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in