Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji do budynków SP ZOZ w Węgrowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji w celach grzewczych do następujących budynków (punktów poboru): Szpital Powiatowy w Węgrowie, Kuchnia Szpitala Powiatowego w Węgrowie, budynek Administracji SPZOZ w Węgrowie, Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Przemysłowa 7, Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Mickiewicza 5 .
2. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu w okresie umownym – 4 070 000kWh.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 15
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 15
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in