„Poprawa efektywności energetycznej w Zakładzie Karnym w Sieradzu - Przebudowa kotłowni parowej opalanej olejem napędowym grzewczym”

» Notice description

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej kotłowni parowej opalanej olejem napędowym grzewczym.
Szczegółowy opis i zakres prac stanowi SIWZ, oraz program funkcjonalno użytkowy stanowiący załączniki do SIWZ zamieszczone na stronie: www.zp.sw.gov.pl.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Orzechowa 5
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Karny
ul. Orzechowa 5
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in