Wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

» Notice description

Wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
CZĘŚĆ 1. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego dachu łącznika między budynkami mieszkalnymi A i B (nad pomieszczeniami Mediateki i oddziału Straży Miejskiej) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Szegedyńskiej 13A.
CZĘŚĆ 2. Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego nr 10 na pomieszczenie techniczne w budynku przy ul. Palisadowej 5D.
CZĘŚĆ 3. Opracowanie wstępnej koncepcji altany śmietnikowej na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Rudzkiej 12/14 wraz z przygotowaniem wniosku do Ministra Infrastruktury o odstępstwo od obowiązujących przepisów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Grębałowska
Warszawa 01-808
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Grębałowska
Warszawa 01-808
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in