Usługa przewozu uczniów szkół podstawowych w Łubowie, Owieczkach, Fałkowie i Lednogórze w dniach zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów szkół podstawowych w Łubowie, Owieczkach, Fałkowie i Lednogórze w dniach zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021. Usługa dotyczy uczniów, dojeżdżających do szkół podstawowych według szacunkowej ilości określonej w SIWZ. Usługa winna być świadczona z użyciem 3 autobusów.

Szacunkowa łączna ilość dzieci wynosi – 521 osób
Szkoła Lednogóra - 165
Szkoła Fałkowo - 89
Szkoła Łubowo – 153
Szkoła Owieczki – 114

Zadanie 1 – dowóz dzieci z i do Szkoły Podstawowej w Lednogórze
Szacowana ilość km – 218/ dzień
Obsługa – 1 autobus
Zadanie 2 - dowóz dzieci z i do Szkoły Podstawowej w Fałkowie
Szacowana ilość km – 212,5/ dzień
Obsługa zadania – 1 autobus
Zadanie 3 - dowóz dzieci z i do Szkół Podstawowych w Łubowie i Owieczkach
Szacowana ilość km – 174,5/ dzień
Obsługa zadania – 1 autobus
Razem: 605km

Ilość miejsc siedzących w autobusie:
- zadanie 1 – minimum 60
- zadanie 2 – minimum 56
- zadanie 3 – minimum 56
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany autobusu do minimum 60 – osobowego dla każdego z zadań.
Szczegółowy harmonogram przewozów (rozkład jazdy) zostanie ustalony z dyrektorami szkół i przekazany Wykonawcy co najmniej pięć dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi w danym roku szkolnym. Godziny przywozu i odwozu uczniów, ilość kilometrów i tras mogą ulec zmianie w poszczególnych szkołach, co zostanie uszczegółowione jak wspomniano wyżej. Zamawiający nie przewiduje większych różnic w ilości przejeżdżanych kilometrów niż +/-20% w stosunku do wartości podanych w niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dzieci, korzystających z autobusów.
Przewidywane trasy, kursy oraz godziny dojazdów zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający zapewni opiekunów w ilości 3 (trzech) osób dla 3 (trzech) autobusów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.08.2020 | 10:00


» Location

Łubowo 1
Łubowo 62-260
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Łubowo
Łubowo 1
Łubowo 62-260
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in