Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na modernizacji tarasu, wymianie drzwi na pierwszym piętrze oraz przebudowie szybu dźwigu w budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim, w którym lokalizowanie są oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Pruszcz Gdański na działce nr 42/1 jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański, obręb 13.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 08:30


» Location

ul. Grunwaldzka 20
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in