05230 - „Konikowo” - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Detal Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz, ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław, stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ oraz wszelkich czynności opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Zakres zamówienia.
W ramach zamówienia należy wykonać, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, w szczególności:
a) roboty ziemne,
b) budowę nawierzchni placu zabaw,
c) rozmieszczenie i montaż urządzeń,
d) rozmieszczenie i montaż obiektów małej architektury,
e) wykonanie podestu dla osób niepełnosprawnych,
f) odtworzenie trawników,
g) organizację zaplecza budowy,
h) zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego oraz pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu robót.
i) uporządkowanie terenu po robotach budowlanych,
j) zgłoszenie zakończenia budowy, zgodnie z prawem budowlanym,
k) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych lub uzgodnień uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części II SIWZ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 11:30


» Location

ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in