Dostawa licencji oprogramowania dla Centrum Informatycznego TASK

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania dla Centrum Informatycznego TASK. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) pakiety biurowe 2) środowisko wytwarzania oprogramowania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (część I) oraz załączniku nr 4 do SIWZ (część II). 4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w ofercie zaoferowanych w ofercie produktów. 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in