„Wykonanie inwestycji pn.: Część 1: Ścieżka rowerowa oraz chodnik wzdłuż ul. Wrocławskiej Część 2: Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra Część 3: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Spisaka/Sosnkowskiego/Regulskiej Część 4: Piękna ulica Francuska – zielona i bezpieczna”

» Notice description

„Wykonanie inwestycji pn.:
Część 1: Ścieżka rowerowa oraz chodnik wzdłuż ul. Wrocławskiej
Część 2: Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra
Część 3: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Spisaka/Sosnkowskiego/Regulskiej
Część 4: Piękna ulica Francuska – zielona i bezpieczna”
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji technicznej (Rozdział V SIWZ) i przedmiarach robót (Rozdział VI SIWZ)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in