Dostawa ogumienia do pojazdów kołowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia do pojazdów kołowych z podziałem na 3 części (zadania).
Ilości określono w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 10:00


» Location

Marsa 110
Warszawa 04-470
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Consumables for vehicles, boats and planes

» Buyer data

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
Warszawa 04-470
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in