"Przebudowa drogi gminnej Krastudy-Nowe Minięta "

» Notice description

2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Krastudy, a Nowe Minięta. Odcinek projektowanej drogi wynosi około 1,35 km. W ramach rozbudowy przewiduje się:
· wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115
kN/oś poprzez dobudowę górnych warstwa nawierzchni, zaprojektowano jezdnie
o nawierzchni bitumicznej o stałej szerokości 5,5 m i przekroju daszkowym o
spadku poprzecznym 2 %
· poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań,
· poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowa nowych,
· budowę i przebudowę odwodnienia drogi,
. zagospodarowanie zieleni,
Roboty wykończeniowe

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Dzierzgońska 2
Mikołajki Pomorskie 82-433
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich
ul. Dzierzgońska 2
Mikołajki Pomorskie 82-433
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in