SVA/J/4620-51/2020: Dostawa materiałów budowlanych wraz z rozładunkiem w ramach zadania 42 030 Oświęcim.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych wg formularza cenowego wraz z dostawą i rozładunkiem na wskazanym miejscu w miejscowości Oświęcim.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty jak deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania do 30% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Umowy lub możliwość zwiększenia do 30% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction materials

» Buyer data

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in