Interwencyjne wypompowywanie wody opadowej, wody roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na interwencyjnym wypompowywaniu mieszaniny wody opadowej, wody roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi publicznej na terenie miasta Poznania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3 SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

Wilczak 17
Poznań 61-623
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Wilczak 17
Poznań 61-623
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in