Zaprojektowanie i wykonanie wymiany urządzeń dylatacyjnych wraz z nawierzchnią na obiektach inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 5 zadań

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany urządzeń dylatacyjnych wraz z nawierzchnią na obiektach inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 5 zadań:
Zadanie nr 1: Rejon w Lidzbarku Warmińskim:
- dk 16c w km 5+330 - miejscowość Kaplityny (wymiana dylatacji);
- dk 16c w km 10+057 - miejscowość Barczewo (wymiana dylatacji);
- dk 16c w km 11+707 - miejscowość Barczewo (wymiana dylatacji wraz z wymianą nawierzchni);
- dk 16c w km 15+397 - miejscowość Czerwony Bór (wymiana dylatacji wraz z wymianą nawierzchni);
Zadanie nr 2: Rejon w Elblągu:
- dk nr S7 w km 79+810 (obwodnica Elbląga, wiadukt nad drogą – wymiana obu dylatacji);
- dk S7 w km 1+670 (most M-16A – wymiana obu dylatacji na jezdni lewej);
- dk S7 w km 3+659 (wiadukt nad drogą – wymiana obu dylatacji);
- dk S7 w km 5+950 (przejście podziemne PG-18 – wymiana obu dylatacji na jezdni lewej);
- dk S7 w km 8+750 (most M-19A – wymiana obu dylatacji na jezdni lewej);
- dk nr S7 w km 9+292 ( węzeł Bogaczewo w ciągu jezdni prawej- wymiana obu dylatacji wraz z wymianą nawierzchni przed obiektem);
- dk nr S7 w km 9+297 ( węzeł Bogaczewo w ciągu jezdni lewej - wymiana obu dylatacji);
- dk S7 w km 9+862 (przejście dla pieszych – wymiana obu dylatacji na jezdni prawej);
- dk S7 w km 11+823 (most – wymiana obu dylatacji na jezdni prawej);
- dk nr S7 w km 13+334 ( węzeł Pasłęk Płn. nad drogą- wymiana obu dylatacji);
- dk S7 w km 48+164 (wiadukt – wymiana obu dylatacji na jezdni lewej);
- dk S7 w km 48+164 (wiadukt – wymiana obu dylatacji na jezdni prawej);
Zadanie nr 3: Rejon w Ełku:
- dk 16 km 263+031 - miejscowość Orzysz (wymiana dylatacji wraz z wymianą nawierzchni);
Zadanie nr 4: Rejon w Szczytnie:
- dk 58 km 104+922 - miejscowość Ruciane Nida (wymiana dylatacji);
Zadanie nr 5: Rejon w Giżycku:
- dk 59 km 2+004 - miejscowość Giżycko (wymiana dylatacji wraz z wymianą nawierzchni).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.08.2020 | 08:30


» Location

Al. Warszawska 89
Olsztyn 10-083
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
Olsztyn 10-083
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in