Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego dla 10 uczestniczek/uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego - “PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z OBSŁUGĄ RECEPCJI /SEKRETARIATU” dla maksymalnie 10 uczestniczek/uczestników projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, zakończonych uzyskaniem przez uczestniczki/uczestników projektu kwalifikacji zawodowych i /lub kompetencji zawodowych.
2. Kurs/szkolenie zawodowe Wykonawca przeprowadzi w Łęcznej i/lub w Lublinie (ścisłe centrum, rozumiane jako teren Dzielnicy Śródmieście), w miejscu z dogodnym dostępem dla komunikacji publicznej.
3. Wymagany wymiar kursu/szkolenia zawodowego: 150 godz. (1 godz.=45 min. zajęć i 15 min. przerwy).
4. Każdego z 10 uczestników/uczestniczek projektu Zamawiający skieruje tylko na jeden kurs/szkolenie zawodowe.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Staszica 9
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
ul. Staszica 9
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in