Wykonywanie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów oraz obsługa systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Dubois 68
Ostrów Mazowiecka 07-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Dubois 68
Ostrów Mazowiecka 07-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in