Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynkach OHP na terenie Nysy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0193/16, projektu „Termomodernizacja budynków OHP”, w ramach poddziałania 1.3.1. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Liczba inspektorów robót powinna być adekwatna do branż występujących na budowie i zakresu, wynika z konieczności nadzorowania robót budowlanych wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 11:45


» Location

Tamka 1
Warszawa 00-349
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Tamka 1
Warszawa 00-349
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in