Wymiana istniejących stalowych balustrad balkonowych przy ul. Sulejowskiej 31C i 31D w Piotrkowie Trybunalskim

» Notice description

Wymiana istniejących stalowych balustrad balkonowych na fabrycznie nowe z aluminium lub ze stali nierdzewnej montowane od czoła, wymiana płytek balkonowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Sulejowskiej 31C i 31D w Piotrkowie Trybunalskim (działki o nr ew. 179/3 i 179/4 obręb 20), zgodnie z dokumentacją techniczną wymiany barierek i przykładowym rysunkiem, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 09:00


» Location

Al. 3-go Maja 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Al. 3-go Maja 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in