Dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2020/2021 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w ilości 400 ton (wraz z transportem)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawy soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem granulacji 0/6 mm
do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2020/2021 administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
w ilości 400 ton (wraz z transportem).
Zamówienie obejmuje dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem granulacji od 0 do
6 mm, posiadającej aktualną aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą sól do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg wraz z transportem na plac składowy Zamawiającego, przy ul. Żerkowickiej w Bierkowicach k/Opola -
w ilości do 400 ton - sukcesywnie partiami wg potrzeb Zamawiającego (uzależnionych od warunków atmosferycznych), w terminie od października 2020 roku do 15 lutego 2021 roku, z tym że:
- 250 ton – do 04 grudnia 2020 roku,
- 150 ton – w zależności od zapotrzebowania do 15.02.2021 roku.
. Cena jednostkowa obejmuje cenę materiału wraz z dostawą do bazy w Bierkowicach. Sól powinna być dostarczona luzem.

Ilość dostaw podanych w kosztorysie ofertowym ma charakter orientacyjny i posłuży do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy.

Zapłata będzie następować za każdą odebraną partię soli, według ceny jednostkowej ustalonej w ofercie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony
został w Tomie II SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.08.2020 | 09:50


» Location

ul. Książąt Opolskich 27
Opole 45-005
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Salt

» Buyer data

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
Opole 45-005
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.

There are no notices meet the criteria