Dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława wraz z zapewnieniem opieki w autobusach w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowożenia do szkół i odwożenia po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława wraz z zapewnieniem opieki w autobusach w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w dniach nauki szkolnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn.zm.), w przybliżonych godzinach porannych od godz.6.45 do 7.50 na 9 trasach oraz w godzinach popołudniowych od godz.12.00 do 15.30, w zależności od kończenia zajęć szkolnych w poszczególnych placówkach na 10 trasach (CPV 60172000-4). Orientacyjny przebieg poszczególnych tras określa załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Nowodojazdowa 9
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gminny Zespół Oświaty w Oławie
ul. Nowodojazdowa 9
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in