Przetarg nieograniczony na dostawę wielowirnikowców wraz z kamerami i szkoleniami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”, w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020 oraz w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 (sprawa nr 38/ZP/WŁiI/20)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest :
- w zakresie części I dostawa wielowirnikowca wraz z kamerami oraz szkolenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a;
- w zakresie części II dostawa wielowirnikowców wraz z kamerami oraz szkolenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Bema 100
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in