Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 116358E w całości w ramach istniejącego pasa drogowego na odcinku o długości 990 m. W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty:
1) profilowanie i zagęszczenie podłoża;
2) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych;
3) potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub emulsją asfaltową stabilizowaną grysem kamiennym;
4) profilowanie i zagęszczenie podłoża pobocza;
5) wykonanie warstwy górnej pobocza z kruszyw łamanych;
6) regulacja pionowa studzienek i zaworów wodociągowych;
7) inwentaryzacja powykonawcza.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Tomaszowska 2
Rzeczyca 97-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
Rzeczyca 97-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in