Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wraz z wybraniem kamieni i korzeni oraz wykonaniem odpływów. Profilowanie i zagęszczanie wykonane mechanicznie, drogi gruntowe o kategorii gruntu: III-V. Ilość: 50,0 km.
2. Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wraz z wybraniem kamieni i korzeni oraz wykonaniem odpływów i uzupełnieniem ubytków kruszywem naturalnym, twardym o frakcji: 0-31,5 mm w ilości 150 ton i pospółką w ilości 100 ton. Ilość: 10,0 km.
3. Konserwacja dróg o nawierzchni tłuczniowej z uzupełnieniem kruszywa, polegająca na zoskardowaniu mechanicznym istniejącej nawierzchni tłuczniowej za pomocą zrywarek przyczepionych do ciągnika lub równiarki na głębokość ok. 7cm, aby nie naruszyć dolnej warstwy, rozścielenie i zagęszczenie uzyskanego tłucznia do wymaganego profilu poprzecznego z jednoczesnym dodaniem kruszywa łamanego niesortowanego o frakcji: 0-31,5 mm w ilości: 160 ton (wymagany jest materiał o właściwościach i parametrach technicznych remontowanej nawierzchni) Ilość: 12,00 km.
4. Remont zniszczonych i nieprzejezdnych odcinków dróg leśnych polegający na:
- wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-IV. Ilość: 1 705 m2.
- nawierzchnia z kruszywa łamanego naturalnego, twardego o frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm. Ilość: 1 705 m2.
- nawierzchnia z pospółki drogowej, warstwa górna grubości 3 cm po zagęszczeniu. Ilość: 1 705 m2.
5. Inne nie przewidziane prace (praca maszyn drogowych). Ilość: 10 h.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 09:30


» Location

Leśna 25
Jeżewo 86-131
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Nadleśnictwo Dąbrowa
Leśna 25
Jeżewo 86-131
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in