DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.07.2020 | 10:00


» Location

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Research and development category published on OnePlace in last 10 days.