Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W - ul. Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmująca budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia istniejącej jezdni

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części drogi gminnej nr 530127W - ul. Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmująca budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia istniejącej jezdni. Długość projektowanego chodnika to L = około 856m.

Parametry:
• Klasa drogi - D 1/2 – dojazdowa przekroju jednojezdniowego dwukierunkowa – ul. Poranna DW – droga wewnętrzna – sięgacz do ulicy Porannej
• Kategoria ruchu - KR 2
• Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - kN 100

Początek opracowania stanowi dowiązanie projektowanego chodnika do wykonywanego zjazdu publicznego z ulicy Porannej – drogi gminnej nr 530127W – do ulicy Niklowej – drogi wewnętrznej gminy Jedlnia-Letnisko. Koniec opracowania to koniec działki nr 43 drogi wewnętrznej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej nr 350516W łączącej Natolin z Sadkowem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Radomska 43
Jedlnia-Letnisko 26-630
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko
ul. Radomska 43
Jedlnia-Letnisko 26-630
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in