Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” - DOKOŃCZENIE OBIEKTU

» Notice description

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych odbieranych przez system kanalizacyjny z części miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Świdnica, w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni 4350 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 450 m3/d. oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 9,45 kWp produkującej energię elektryczną z energii odnawialnej, która pozwoli zmniejszyć konsumpcję energii z sieci elektroenergetycznej produkowanej z konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świdnicy wraz z rozbiórką likwidowanych obiektów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 9,45 kWp na terenie Oczyszczalni ścieków w Świdnicy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

Długa 38
Świdnica 66-008
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Świdnica
Długa 38
Świdnica 66-008
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in