Przebudowa południowej części rynku w Kórniku (Bninie)

» Notice description

Przebudowa południowej części rynku w Kórniku (Bninie).
Szczegółowy zakres prac został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, Przedmiarach robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.07.2020 | 12:00


» Location

Plac Niepodległości 1
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto i Gmina Kórnik
Plac Niepodległości 1
Kórnik 62-035
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in