Dostawa samodzielnego mikroskopu FTIR do obrazowania ze zintegrowanym spektrometrem FTIR

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samodzielnego mikroskopu FTIR do obrazowania ze zintegrowanym spektrometrem FTIR.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Rejtana
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in