Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu braku realizacji wskazanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ilości asortymentu Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami. Termin dostaw, asortyment i ilość towarów określona zostanie każdorazowo jednostkowymi zamówieniami składanymi Wykonawcy faksem, e-mailem lub telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy zamawianych towarów w miejsce wskazane przez zamawiającego na swój koszt, we własnych pojemnikach, za które nie będzie on pobierał dodatkowych opłat.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:00


» Location

Krakowska 23
Żarnowiec 42-439
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Krakowska 23
Żarnowiec 42-439
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in