Budowa wybiegu dla tygrysów wraz z kotnikiem na terenie Nowego ZOO w Poznaniu – etap I

» Notice description

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa wybiegu dla tygrysów wraz z kotnikiem na terenie Nowego ZOO w Poznaniu.

Zadanie składa się z budynku kotnika, małych przedwybiegów bezpośrednio przy budynku oraz dwóch wybiegów dla ekspozycji zwierząt.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane.

Zamawiający wskazuje, że w związku z tym, że niniejsze postępowanie stanowi I etap prac, należy przy wyliczaniu ilości stali wziąć pod uwagę dokument „Ściana żelbetowa ścieżki dla zwiedzających”.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
1. Okres Gwarancji Podstawowej – 36 miesięcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:00


» Location

Karpala Wojtka 3
Poznań 61-063
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Ogród Zoologiczny w Poznaniu
Karpala Wojtka 3
Poznań 61-063
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in