Prace remontowo-adaptacyjne pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-adaptacyjne trzech pracowni: grafiki i multimediów, komputerowej oraz fotograficznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3-letniej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, 4. Zakres robót i sposób realizacji przedmiotu umowy został określony w Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ. 5. Uszczegółowiony zakres robót zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Sienkiewicza 57
Białystok 15-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 57
Białystok 15-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in