Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie. W ramach zadania należy wykonać: 1) Rozbiórkę budynku gospodarczego, pozostawiając część ścian budynku rozbieranego jako ogrodzenie. 2) Część fundamentową pozostawionej ściany odkopać odcinkowo, powierzchnię oczyścić, wzmocnić i zabezpieczyć folią kubełkową. 3) Pozostawioną ścianę wzmocnić podporami z cegły klinkierowej. 4) Pozostawioną ścianę otynkować tynkiem cem.-wap., na części ułożyć płytki klinkierowe, resztę pomalować . 5) Dobudować mur ogrodzenia w części frontowej. 6) Wykonać utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej i płyt otworowych typu MEBA (utwardzenia częściowo wykonane droga dojazdowa od ul. Kościelnej dł. 14,00 m i szer. 4,00 m). 7) Od strony ul. Kościelnej wykonać bramę przesuwną bez przeciwwagi szerokości 3,0 m i furtki szerokości 1,0m. 8) Dostawę i montaż kosza na śmieci i ławki. 9) Wykonanie oświetlenia terenu. Prace będą objęte nadzorem archeologicznym zgodnie z pozwoleniem nr 515/C/2019 z 19.11.2019 r.
Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SIWZ), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz projekcie budowlanym (Załącznik nr 11 do SIWZ). Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.swieciechowa.pl.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Ułańska 4
Święciechowa 64-115
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
Święciechowa 64-115
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in