Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o pojemności zbiornika wodnego min. 6 800 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku.
Minimalne wymagania techniczne pojazdu:
- samochód fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia 2020),
- silnik o zapłonie samoczynnym, o min. mocy 270kW, spełniający normy czystości spalin EURO 6,
- stały napęd na wszystkie osie, możliwość blokady mechanizmów każdej osi,
- zbiornik wody o pojemności min. 6 800 litrów wykonany ze stali nierdzewnej,
- zbiornik środka pianotwórczego wykonany ze stali nierdzewnej, o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody,
- wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 mb,
- wyposażony w system dysz dolnych (min. 4 sztuki – 2 z przodu, 2 po bokach),
- wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9 t z liną o długości co najmniej 28 m,
- pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym." (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
- oznakowany zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r.,
- musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,
- musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP,
- musi zapewniać miejsca montażowe sprzętu zgodnie ze standardem wyposażenia wydanym przez KG PSP dla pojazdu z typoszeregu GCBA 7/40.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:30


» Location

Wspólna 2
Damasławek 62-110
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Damasławku
Wspólna 2
Damasławek 62-110
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in