„Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51 z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - Roboty budowlane,
Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż platform,
Zadanie nr 3 - Wymiana balustrad na holu głównym.
1.1 Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załącznikach:
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia/obmiar,
- Załącznik nr 1a - Dokumentacja techniczna,
- Załącznik nr 5 - Projekt umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:00


» Location

Narutowicza 9
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Narutowicza 9
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in