Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, czyściw i rękawic roboczych dla SGGW

» Notice description

Przedmiot zamówienia stanową sukcesywne dostawy papieru toaletowego, czyściw i rękawic roboczych dla SGGW. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5.1 ; 5.2 ; 5.3 – „Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny” do niniejszej SIWZ odpowiednio dla danego zadania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 09:45


» Location

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Personal hygiene products

» Buyer data

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in