Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

» Notice description

Zamówieniem objęte są trzy odcinki dróg z zakresem obejmującym:
1. Nosówka, dz. o nr. ewid. 101/1, 122/1, 121/1, 120/1, 119/4, 118/1, 117/1 i 134/1 - 280-metrowy odcinek drogi obejmujący zakres:
a) podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych;
b) lokalna wymiana podbudowy;
c) nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna;
d) odmulenie rowów;
e) przepusty;
f) plantowanie terenu;
Docelowa szer. nawierzchni bitumicznej 3,0 m.
2. Nosówka, dz. 1392 – 200-metrowy odcinek drogi obejmujący zakres:
a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża;
b) podbudowa warstwa dolna z kruszyw łamanych 15 cm;
c) podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych 7 cm;
d) odmulenie rowów;
e) plantowanie terenu.
Docelowa szer. nawierzchni z kruszyw 3,0 m
3. Boguchwała, dz.442 - 220 m odcinek drogi obejmujący zakres:
a) korytowanie;
b) podbudowa warstwa dolna z kruszyw naturalnych;
c) podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych.
Docelowa szer. nawierzchni z kruszyw 3,2 m.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:30


» Location

Suszyckich 33
Boguchwała 36-040
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Boguchwała
Suszyckich 33
Boguchwała 36-040
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in