Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży ul. Sportowa

» Notice description

Zakres rzeczowy obejmuje m. in.: roboty pomiarowe i obsługę geodezyjną budowy; roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne; podbudowy warstwy dolnej, warstwy górnej oraz nawierzchnie; oznakowanie pionowe,
zabezpieczenie istniejących sieci. Parametry techniczne drogi gminnej: długość odcinka około 770 m., szerokość jezdni zmienna od 5 do 3 m; obustronne pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 gr. 10 cm o szerokości 0,5m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt budowlano – wykonawczy, STWiOR, przedmiar robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:00


» Location

Plac Moniuszki 14
Koziegłowy 42-350
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina i Miasto Koziegłowy
Plac Moniuszki 14
Koziegłowy 42-350
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in