Remont ścieżki rowerowej Al.Piłsudskiego w Nowym Sączu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ścieżki rowerowej Al.Piłsudskiego w Nowym Sączu – strona lewa na odcinku od Ronda Solidarności do wiaduktu kolejowego.
Zakres robót obejmuje:
-roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km- 4290,30 m3;
-mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 9534,0 m2;
-podbudowa z kruszywa naturalnego gr.35 cm z materiału Inwestora z załadunkiem i dowozem z remontu Al.Piłsudskiego- jezdni prawej-9534,0m2;
-wykonanie nawierzchni o szerokości 3,0m z destruktu asfaltowego gr.10 cm rozkładarką mas bitumicznych z materiału Inwestora z załadunkiem i dowozem z remontu Al.Piłsudskiego- jezdni prawej -9534,0m2.
Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej, tj.:
 przedmiar robót;
 STWiORB,
stanowiącej załącznik nr 15 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 08:00


» Location

ul. Wyspiańskiego 22
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg
ul. Wyspiańskiego 22
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in