Zakup i dostawę mięsa, wędlin i drobiu dla Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach na okres 12 miesięcy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach w okresie 12 miesięcy z dostawą do siedziby Zamawiającego.
2. Asortyment produktów objętych zamówieniem i ich ilość zawiera załącznik nr 1 (formularz oferty przetargowej) do niniejszej dokumentacji.
3. Dostawy oraz rozładunek do pomieszczeń magazynowych będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt oraz przy udziale pracownika Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega, że ilość zakupionych produktów może się różnić o ± 20% od ilości określonej w załączniku nr 1 (formularzu oferty przetargowej).
5. Dostawy będą realizowane w dniach uzgodnionych z Zamawiającym w godzinach od 7:00 do 10:00, z częstotliwością zgodną ze złożonym formularzem oferty przetargowej stanowiącym załącznik nr 1.
6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości.
7. Dostarczony towar powinien być świeży, schłodzony, nie mrożony, pakowany próżniowo lub gazowo, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, w gatunku I, bez wad fizycznych i jakościowych.
8. Przedmiot zamówienia musi być wykonany i dostarczony zgodnie z normami i przepisami, w szczególności:
▪ Ustawią z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 Nr 149 poz. 60 z późn. zm.) – w tym HACCP;
▪ Ustawią z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2018 poz. 664 z późn. zm.);
▪ Ustawią z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2018 poz. 650 z późn. zm.);
▪ Rozporządzeniem (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z późn. zm.);
▪ Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U z 2015 poz. 29);

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Popkowice 1
Urzędów 23-250
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Meat, poultry, fish and seafood

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
Popkowice 1
Urzędów 23-250
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in