83760 Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz usług mających na celu usunięcie ujawnionych usterek zgłoszonych w okresie eksploatacji Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi, OPZ, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i normami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:30


» Location

ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław 50-059
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in