SVA/G/4620-02/2020: Budowa instalacji automatyki na potrzeby funkcjonowania systemu CO wentylacji dla zadania nr 11678 – Budowa sieci zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (zadanie powiązane z zadaniem nr 11229 - pn. „Budowa hangaru obsługi śmigłowców 1 BLWL - Inowrocław – Latkowo).

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót ze schematem technologii pracy zgodnie z załączoną dokumentacją automatyki. W szczególności wykonanie:
1) Wspólnego Systemu BMS dla urządzeń wentylacyjnych : 10 rooftopów , 12 central wentylacyjnych wraz z pulpitem sterowniczym, programatorem tygodniowym, możliwości odczytów błędów. Wszystkie funkcje zadawane z pulpitu operacyjnego w pomieszczeniu 125 Pomieszczenia dyżurnego.
2) Dostawa i uruchomienie sterowników dla 12 central wentylacyjnych pracujących w układzie projektowym zapewniających poprawne funkcjonowanie urządzeń, sprawdzenie i uruchomienie falowników i sterownic, dokończenie okablowania, montaż czujników kanałowych temperatury na nawiewie, sprzężenie wentylatorów wyciągowych z pracą central wentylacyjnych, wpięcie systemu ppoż w urządzenia, poprawne uruchomienie urządzenia.
3)Serwis 12 central wentylacyjnych i 10 rooftopów – czyszczenie wewnątrz urządzeń, dostawa i montaż filtrów kieszeniowych do wszystkich urządzeń
4)Wykonanie podłączenia sterownic central wentylacyjnych do zasilenia elektrycznego wraz z budową trasy kablowej do urządzenia wraz z montażem kabla pożarowego z trasą kablową
5)Pomieszczenie naprawy łopat i wirników warsztat mechaniczny : Wykonać system detekcji niebezpiecznych oparów współpracujący z centralą NW1 wraz z układem regulacyjnym. Należy wpiąć w system sterowania nagrzewnicy elektrycznej kanałowej dogrzewającej pomieszczenie do 28st w system automatyki NW1 wraz z uruchomieniem i niezbędnymi włącznikami ściennymi i oznakowaniem.
6)Wykonanie sterowania układu NW6 w pomieszczeniu laboratorium - wykonanie zgodnie z dokumentacją (w załączniku nr 10 do SIWZ)
7)Wykonanie systemu detekcji CO2 dla biur i kancelarii w układach central NW8 i NW11. System wykonany w oparciu o lokalne stężenie CO2 dla obszaru Latkowo. Układ sterujący pomiarem CO2 sprzężony z klapami VAV
8) Dostawa, montaż sterowników rooftop – 10 szt, osuszenie elementów automatyki, wykonanie trasy kablowej zasilającej , wykonanie podłączenia elektrycznego, wykonanie podłączenia sygnału pożarowego, uzupełnienie brakującego okablowania, wykonanie uruchomienia kompletnego urządzenia
9) Wykonanie podłączenia siłowników zaworów trójdrogowych 10 rooftopów i 12 central wentylacyjnych wraz z uruchomieniem
10)Wykonanie odpowietrzania hali wraz z sprzężeniem z systemem detekcji opar paliw tj. sprzężenie centrali ppoż z wentylatorami EX oraz bramami hangaru.
11) Wykonanie szkolenia z zakresu obsługi i serwisu urządzeń na obiekcie.
Przedmiot zamówienia zawarty jest w dokumentacji, która stanowi załącznik nr 10 do SIWZ
i obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów i wyrobów, sprzętu, wykonaniem robót zgodnie
z dokumentacją projektową i odbioru robót oraz w zakresie rzeczowym w niej określonym.
Wymagana jest wycena przedmiotu zamówienia w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie pozycji kosztorysowych ujętych w kosztorysie nakładczym. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony w wersji uproszczonej.

Zamawiający informuje, że zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty. Informacje o terminie wizji lokalnej można uzyskać pod nr. tel. 887 110 089 p. Romuald Olszewski.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in