Dostawa mikroskopu stereoskopowego z oprzyrządowaniem

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego z oprzyrządowaniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in