Dostawa: część 1: materiałów optoelektronicznych, część 2: miernika ciśnienia, część 3: turbomolekularnej pompy próżniowej i uszczelek.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) w części 1 zamówienia – materiałów optoelektronicznych,
2) w części 2 zamówienia – miernika ciśnienia,
3) w części 3 zamówienia – turbomolekularnej pompy próżniowej oraz uszczelek,
zwanych dalej odpowiednio „sprzętem” lub „aparaturą”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5a/5b/5c do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 4a/4b/4c do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in